Τζιβάνες

Οι τζιβάνες είναι χάρτινα φίλτρα τα οποία τυλίγονται και δημιουργούν ένα φίλτρο. Το φίλτρο αφήνει να περνάει αναλοίωτη η γεύση και το άρωμα του αγαπημένου σας καπνού.

Τιμή Τεμαχίου : 0.21 
Τιμή Συσκευασίας : 9.50 
Τιμή Τεμαχίου : 0.25 
Τιμή Συσκευασίας : 10.50 
Τιμή Τεμαχίου : 0.64 
Τιμή Συσκευασίας : 12.70 
Τιμή Τεμαχίου : 0.20 
Τιμή Συσκευασίας : 8.50 
Τιμή Τεμαχίου : 0.30 
Τιμή Συσκευασίας : 15.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.30 
Τιμή Συσκευασίας : 15.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.30 
Τιμή Συσκευασίας : 15.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.25 
Τιμή Συσκευασίας(25Τμχ) : 5.75 
Τιμή Τεμαχίου : 0.20 
Τιμή Συσκευασίας : 7.60 
Τιμή Τεμαχίου : 0.20 
Τιμή Συσκευασίας : 7.60 
Τιμή Τεμαχίου : 0.20 
Τιμή Συσκευασίας : 7.60 
Τιμή Τεμαχίου : 0.20 
Τιμή Συσκευασίας : 7.60