Τζιβάνες

Οι τζιβάνες είναι χάρτινα φίλτρα τα οποία τυλίγονται και δημιουργούν ένα φίλτρο. Το φίλτρο αφήνει να περνάει αναλοίωτη η γεύση και το άρωμα του αγαπημένου σας καπνού.

Τιμή Τεμαχίου : 0.21 
Τιμή Συσκευασίας : 9.50 
Τιμή Τεμαχίου : 0.25 
Τιμή Συσκευασίας(25Τμχ) : 5.75 
Τιμή Τεμαχίου : 0.27 
Τιμή Συσκευασίας(50Τμχ) : 10.90 
Τεμάχιο : 0.64 
Συσκευασία (20Τμχ) : 12.70 
Τιμή Τεμαχίου : 0.30 
Τιμή Συσκευασίας : 15.00 
Τεμάχιο : 0.30 
Συσκευασία (50Τμχ) : 15.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.30 
Τιμή Συσκευασίας : 15.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.20 
Τιμή Συσκευασίας(40Τμχ) : 7.60 
Τιμή Τεμαχίου : 0.20 
Τιμή Συσκευασίας : 7.60