Φιλτράκια Rizla

Τα Φιλτράκια Rizla, είναι εφεύρεση του Γάλλου εμπόρου χαρτιού Pierre LaCroix το 1532. Η αρχική ονομασία της επιχείρησης ήταν LaCroix Rolling Paper Company.

Το 1796, ο Ναπολέων ανέθεσε στην εταιρία την αποκλειστική προμήθεια του στρατού του με χαρτάκια για τον καπνό. Η σημερινή ονομασία δόθηκε το 1865. Τη χρονιά εκείνη, η οικογένεια LaCroix, αντικατέστησε το κοινό χαρτί με ριζόχαρτο. Αυτή η αλλαγή ήταν και η αφορμή για την αλλαγή του ονόματος.

Η ονομασία Rizla, αποτελεί στην ουσία ένα ρέμπους (φράση που αποτελείται από λέξεις και σύμβολα), αφού προέρχεται από τις λέξεις Riz (ρύζι), La (το πρώτο συνθετικό του επωνύμου της οικογένειας) και ο σταυρός που στα γαλλικά είναι Croix. Με λίγα λόγια Rizla σημαίνει “ριζόχαρτο των LaCroix” (Λα Κρουα).

Τιμή Τεμαχίου : 0.51 
Τιμή Συσκευασίας : 10.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.34 
Τιμή Συσκευασίας(20Τμχ) : 6.70 
Τεμάχιο : 0.65 
Συσκευασία (10Τμχ) : 6.40 
Τεμάχιο : 0.41 
Συσκευασία (10Τμχ) : 4.10 
Τιμή Τεμαχίου : 0.26 
Τιμή Συσκευασίας : 5.10