Χαρτάκια Rizla

Τα χαρτάκια Rizla, είναι εφεύρεση του Γάλλου εμπόρου χαρτιού Pierre LaCroix το 1532. Η αρχική ονομασία της επιχείρησης ήταν LaCroix Rolling Paper Company.

Το 1796, ο Ναπολέων ανέθεσε στην εταιρία την αποκλειστική προμήθεια του στρατού του με χαρτάκια για τον καπνό. Η σημερινή ονομασία δόθηκε το 1865. Τη χρονιά εκείνη, η οικογένεια LaCroix, αντικατέστησε το κοινό χαρτί με ριζόχαρτο. Αυτή η αλλαγή ήταν και η αφορμή για την αλλαγή του ονόματος.

Η ονομασία Rizla, αποτελεί στην ουσία ένα ρέμπους (φράση που αποτελείται από λέξεις και σύμβολα), αφού προέρχεται από τις λέξεις Riz (ρύζι), La (το πρώτο συνθετικό του επωνύμου της οικογένειας) και ο σταυρός που στα γαλλικά είναι Croix. Με λίγα λόγια Rizla σημαίνει “ριζόχαρτο των LaCroix” (Λα Κρουα).

Τεμάχιο : 0.26 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.70 
Τεμάχιο : 0.25 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.00 
Τεμάχιο : 0.24 
Συσκευασία (50Τμχ) : 11.90 
Τεμάχιο : 0.27 
Συσκευασία (50Τμχ) : 13.50 
Τεμάχιο : 0.19 
Συσκευασία (100Τμχ) : 18.94 
Τεμάχιο : 0.26 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.80 
Τεμάχιο : 0.18 
Συσκευασία (100Τμχ) : 17.49 
Τεμάχιο : 0.22 
Συσκευασία (50Τμχ) : 10.90 
Τεμάχιο : 0.17 
Συσκευασία (100Τμχ) : 16.54 
Τεμάχιο : 0.16 
Συσκευασία (100Τμχ) : 15.90 
Τεμάχιο : 0.20 
Συσκευασία (100Τμχ) : 19.80