Χαρτάκια Rizla

Τα χαρτάκια Rizla, είναι εφεύρεση του Γάλλου εμπόρου χαρτιού Pierre LaCroix το 1532. Η αρχική ονομασία της επιχείρησης ήταν LaCroix Rolling Paper Company.

Το 1796, ο Ναπολέων ανέθεσε στην εταιρία την αποκλειστική προμήθεια του στρατού του με χαρτάκια για τον καπνό. Η σημερινή ονομασία δόθηκε το 1865. Τη χρονιά εκείνη, η οικογένεια LaCroix, αντικατέστησε το κοινό χαρτί με ριζόχαρτο. Αυτή η αλλαγή ήταν και η αφορμή για την αλλαγή του ονόματος.

Η ονομασία Rizla, αποτελεί στην ουσία ένα ρέμπους (φράση που αποτελείται από λέξεις και σύμβολα), αφού προέρχεται από τις λέξεις Riz (ρύζι), La (το πρώτο συνθετικό του επωνύμου της οικογένειας) και ο σταυρός που στα γαλλικά είναι Croix. Με λίγα λόγια Rizla σημαίνει “ριζόχαρτο των LaCroix” (Λα Κρουα).

Τεμάχιο : 0.30 
Συσκευασία (50Τμχ) : 14.85 
Τεμάχιο : 0.40 
Συσκευασία (50Τμχ) : 19.90 
Τεμάχιο : 0.27 
Συσκευασία (50Τμχ) : 13.10 
Τεμάχιο : 0.30 
Συσκευασία (50Τμχ) : 14.85 
Τεμάχιο : 0.28 
Συσκευασία (50Τμχ) : 13.90 
Τεμάχιο : 0.19 
Συσκευασία (100Τμχ) : 18.95 
Τεμάχιο : 0.30 
Συσκευασία (50Τμχ) : 14.85 
Τεμάχιο : 0.31 
Συσκευασία (50Τμχ) : 15.20 
Τεμάχιο : 0.18 
Συσκευασία (100Τμχ) : 17.50 
Τεμάχιο : 0.27 
Συσκευασία (50Τμχ) : 13.35 
Τεμάχιο : 0.18 
Συσκευασία (100Τμχ) : 17.90 
Τεμάχιο : 0.17 
Συσκευασία (100Τμχ) : 16.89 
Τεμάχιο : 0.19 
Συσκευασία (100Τμχ) : 18.95