Χαρτάκια Rizla

Τα χαρτάκια Rizla, είναι εφεύρεση του Γάλλου εμπόρου χαρτιού Pierre LaCroix το 1532. Η αρχική ονομασία της επιχείρησης ήταν LaCroix Rolling Paper Company.

Το 1796, ο Ναπολέων ανέθεσε στην εταιρία την αποκλειστική προμήθεια του στρατού του με χαρτάκια για τον καπνό. Η σημερινή ονομασία δόθηκε το 1865. Τη χρονιά εκείνη, η οικογένεια LaCroix, αντικατέστησε το κοινό χαρτί με ριζόχαρτο. Αυτή η αλλαγή ήταν και η αφορμή για την αλλαγή του ονόματος.

Η ονομασία Rizla, αποτελεί στην ουσία ένα ρέμπους (φράση που αποτελείται από λέξεις και σύμβολα), αφού προέρχεται από τις λέξεις Riz (ρύζι), La (το πρώτο συνθετικό του επωνύμου της οικογένειας) και ο σταυρός που στα γαλλικά είναι Croix. Με λίγα λόγια Rizla σημαίνει “ριζόχαρτο των LaCroix” (Λα Κρουα).

Τιμή Τεμαχίου : 0.27 
Τιμή Συσκευασίας : 13.25 
Τιμή Τεμαχίου : 0.33 
Τιμή Συσκευασίας(50Τμχ) : 16.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.25 
Τιμή Συσκευασίας : 12.40 
Τιμή Τεμαχίου : 0.24 
Τιμή Συσκευασίας(50Τμχ) : 11.90 
Τιμή Τεμαχίου : 0.32 
Τιμή Συσκευασίας : 15.90 
Τιμή Τεμαχίου : 0.28 
Τιμή Συσκευασίας : 13.90 
Τιμή Τεμαχίου : 0.79 
Τιμή Συσκευασίας(24Τμχ) : 17.90 
Τιμή Τεμαχίου : 0.33 
Τιμή Συσκευασίας : 16.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.19 
Τιμή Συσκευασίας(100Τμχ) : 18.90 
Τιμή Τεμαχίου : 0.26 
Τιμή Συσκευασίας(50Τμχ) : 12.50 
Τιμή Τεμαχίου : 0.28 
Τιμή Συσκευασίας(50Τμχ) : 14.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.35 
Τιμή Συσκευασίας : 17.20 
Τιμή Τεμαχίου : 0.16 
Τιμή Συσκευασίας : 16.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.20 
Τιμή Συσκευασίας(50Τμχ) : 9.90 
Τιμή Τεμαχίου : 0.36 
Τιμή Συσκευασίας : 17.33 
Τιμή Τεμαχίου : 0.33 
Τιμή Συσκευασίας : 16.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.17 
Τιμή Συσκευασίας(100Τμχ) : 17.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.22 
Τιμή Συσκευασίας : 11.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.24 
Τιμή Συσκευασίας(50Τμχ) : 11.80 
Τιμή Τεμαχίου : 0.16 
Τιμή Συσκευασίας(100Τμχ) : 16.00 
Τιμή Τεμαχίου : 0.20 
Τιμή Συσκευασίας(100Τμχ) : 19.90 
Τιμή Τεμαχίου : 0.23 
Τιμή Συσκευασίας(50Τμχ) : 11.45