0.75 

– Η συσκευασία περιέχει 100 μπατονέτες.

Η διαθεσιμότητα ορισμένων προϊόντων ενδέχεται να διαφερει από την αναγραφόμενη ποσότητα. Απόρριψη