Μηχανές Άδειων Τσιγάρων

Οι μηχανές άδειων τσιγάρων ή τσιγαροσωλήνων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Τις απλές χειροκίνητες μηχανές για άδεια τσιγάρα και τις ηλεκτρικές μηχανές για άδεια τσιγάρα.

Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι α) μηχανές για άδεια τσιγάρα με ελατήριο και β) μηχανές για άδεια τσιγάρα με έμβολο.