Ηλεκτρονικό Τσιγάρο

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μια εναλλακτική μορφή καπνίσματος.

Λειτουργεί χωρίς φυσική φλόγα, χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία. Παρέχει στους χρήστες του την πραγματική εμπειρία του καπνίσματος χωρίς καπνό, πίσσα και άλλες τοξικές ουσίες.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει μπει για τα καλά στη ζωή του καπνιστή ο οποίος πλέον έχει υιοθετήσει αυτό τον εναλλακτικό τρόπο.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει την αίσθηση και τη γεύση των παραδοσιακών τσιγάρων.