Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.83 
Τεμάχιο : 0.37 
Συσκευασία (50Τμχ) : 16.40 
Τεμάχιο : 0.39 
Συσκευασία (50Τμχ) : 15.90 
Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.83 
Τεμάχιο : 0.22 
Συσκευασία (50Τμχ) : 10.00 
Τεμάχιο : 0.79 
Συσκευασία (50Τμχ) : 36.50 
Τεμάχιο : 0.68 
Συσκευασία (50Τμχ) : 31.00 
Τεμάχιο : 0.39 
Συσκευασία (50Τμχ) : 18.90 
Τεμάχιο : 0.20 
Συσκευασία (50Τμχ) : 9.79 
Τεμάχιο : 0.64 
Συσκευασία (50Τμχ) : 31.10 
Τεμάχιο : 0.21 
Συσκευασία (50Τμχ) : 9.50 
Τεμάχιο : 0.33 
Συσκευασία (50Τμχ) : 14.90 
Τεμάχιο : 0.24 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.00 
Τεμάχιο : 0.25 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.40