Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.83 
Τεμάχιο : 0.32 
Συσκευασία (50Τμχ) : 14.50 
Τεμάχιο : 0.37 
Συσκευασία (50Τμχ) : 16.40 
Τεμάχιο : 0.39 
Συσκευασία (50Τμχ) : 15.90 
Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.83 
Τεμάχιο : 0.32 
Συσκευασία (50Τμχ) : 14.26 
Τεμάχιο : 0.56 
Συσκευασία (50Τμχ) : 25.00 
Τεμάχιο : 0.24 
Συσκευασία (50Τμχ) : 11.15 
Τεμάχιο : 0.22 
Συσκευασία (50Τμχ) : 10.00 
Τεμάχιο : 0.81 
Συσκευασία (50Τμχ) : 40.00 
Τεμάχιο : 0.71 
Συσκευασία (50Τμχ) : 33.00 
Τεμάχιο : 0.20 
Συσκευασία (50Τμχ) : 9.79 
Τεμάχιο : 0.17 
Συσκευασία (50Τμχ) : 8.40 
Τεμάχιο : 0.64 
Συσκευασία (50Τμχ) : 31.10 
Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (50Τμχ) : 14.20 
Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (50Τμχ) : 14.20 
Τεμάχιο : 0.24 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.00 
Τεμάχιο : 0.25 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.40