Τεμάχιο : 0.79 
Συσκευασία (36Τμχ) : 27.90 
Τεμάχιο : 0.49 
Συσκευασία (36Τμχ) : 17.64 
Τεμάχιο : 0.24 
Συσκευασία (36Τμχ) : 8.04