Τεμάχιο : 1.40 
Συσκευασία (22Τμχ) : 30.88 
Τεμάχιο : 1.40 
Συσκευασία (22Τμχ) : 30.80 
Τεμάχιο : 0.95 
Συσκευασία (22Τμχ) : 20.90 
Τεμάχιο : 0.95 
Συσκευασία (22Τμχ) : 20.90 
Τεμάχιο : 0.95 
Συσκευασία (22Τμχ) : 20.90 
Τεμάχιο : 0.95 
Συσκευασία (22Τμχ) : 20.90