Τεμάχιο : 0.59 
Συσκευασία (10Τμχ) : 5.50 
Τεμάχιο : 1.26 
Συσκευασία (10Τμχ) : 12.60 
Τεμάχιο : 0.70 
Συσκευασία (10Τμχ) : 6.95 
Τεμάχιο : 0.42 
Συσκευασία (10Τμχ) : 4.20 
Τεμάχιο : 0.78 
Συσκευασία (10Τμχ) : 7.80 
Τεμάχιο : 0.78 
Συσκευασία (10Τμχ) : 7.80 
Τεμάχιο : 0.78 
Συσκευασία (10Τμχ) : 7.80