Τεμάχιο : 1.13 
Συσκευασία (20Τμχ) : 19.96 
Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.83 
Τεμάχιο : 0.32 
Συσκευασία (50Τμχ) : 14.50 
Τεμάχιο : 0.37 
Συσκευασία (50Τμχ) : 16.40 
Τεμάχιο : 1.20 
Συσκευασία (20Τμχ) : 19.90 
Τεμάχιο : 0.39 
Συσκευασία (50Τμχ) : 15.90 
Τεμάχιο : 0.81 
Συσκευασία (24Τμχ) : 17.11 
Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.83 
Τεμάχιο : 0.32 
Συσκευασία (50Τμχ) : 14.26 
Τεμάχιο : 0.73 
Συσκευασία (25Τμχ) : 16.74