Τεμάχιο : 1.55 
Συσκευασία (20Τμχ) : 30.00 
Τεμάχιο : 1.20 
Συσκευασία (20Τμχ) : 20.83 
Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.83 
Τεμάχιο : 0.37 
Συσκευασία (50Τμχ) : 16.40 
Τεμάχιο : 1.20 
Συσκευασία (20Τμχ) : 19.90 
Τεμάχιο : 0.39 
Συσκευασία (50Τμχ) : 15.90 
Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (50Τμχ) : 12.83