Τεμάχιο : 0.52 
Συσκευασία (40Τμχ) : 20.00 
Τεμάχιο : 0.52 
Συσκευασία (40Τμχ) : 20.00 
Τεμάχιο : 0.62 
Συσκευασία (40Τμχ) : 24.70