Τεμάχιο : 0.52 
Συσκευασία (40Τμχ) : 20.80 
Τεμάχιο : 0.52 
Συσκευασία (40Τμχ) : 20.80 
Τεμάχιο : 0.54 
Συσκευασία (40Τμχ) : 21.60