Τεμάχιο : 0.90 , Συσκευασία (30Τμχ) : 27.00 

Τεμάχιο : 0.66 
Συσκευασία (30Τμχ) : 19.80 
Τεμάχιο : 0.52 
Συσκευασία (30Τμχ) : 15.60