Τεμάχιο : 0.73 
Συσκευασία (25Τμχ) : 16.74 
Τεμάχιο : 0.44 
Συσκευασία (25Τμχ) : 10.90 
Τεμάχιο : 0.44 
Συσκευασία (25Τμχ) : 10.90 
Τεμάχιο : 0.38 
Συσκευασία (25Τμχ) : 9.35 
Τεμάχιο : 0.29 
Συσκευασία (25Τμχ) : 6.95 
Τεμάχιο : 0.22 
Συσκευασία (25Τμχ) : 5.10 
Τεμάχιο : 0.63 
Συσκευασία (25Τμχ) : 14.30 
Τεμάχιο : 0.22 
Συσκευασία (25Τμχ) : 5.10 
Τεμάχιο : 0.22 
Συσκευασία (25Τμχ) : 5.10 
Τεμάχιο : 0.22 
Συσκευασία (25Τμχ) : 5.10 
Τεμάχιο : 0.22 
Συσκευασία (25Τμχ) : 5.10 
Τεμάχιο : 0.63 
Συσκευασία (25Τμχ) : 13.80 
Τεμάχιο : 0.76 
Συσκευασία 25(Τμχ) : 18.15 
Τεμάχιο : 0.89 
Συσκευασία (25Τμχ) : 21.48 
Τεμάχιο : 0.23 
Συσκευασία (25Τμχ) : 5.72 
Τεμάχιο : 0.23 
Συσκευασία (25Τμχ) : 5.75 
Τεμάχιο : 0.23 
Συσκευασία (25Τμχ) : 5.70 
Τεμάχιο : 0.24 
Συσκευασία (25Τμχ) : 5.90