Τεμάχιο : 0.81 
Συσκευασία (24Τμχ) : 17.86 
Τεμάχιο : 0.81 
Συσκευασία (24Τμχ) : 17.11 
Τεμάχιο : 0.81 
Συσκευασία (24Τμχ) : 17.11 
Τεμάχιο : 0.72 
Συσκευασία (24Τμχ) : 16.63 
Τεμάχιο : 0.32 
Συσκευασία (24Τμχ) : 7.40 
Τεμάχιο : 0.36 
Συσκευασία (24Τμχ) : 8.15 
Τεμάχιο : 0.36 
Συσκευασία (24Τμχ) : 8.15 
Τεμάχιο : 0.64 
Συσκευασία (24Τμχ) : 14.62 
Τεμάχιο : 0.75 
Συσκευασία (24Τμχ) : 18.00 
Τεμάχιο : 0.94 
Συσκευασία (24Τμχ) : 21.65 
Τεμάχιο : 0.75 
Συσκευασία (24Τμχ) : 17.10 
Τεμάχιο : 0.71 
Συσκευασία (24Τμχ) : 16.37 
Τεμάχιο : 0.76 
Συσκευασία (24Τμχ) : 18.20 
Τεμάχιο : 0.76 
Συσκευασία (24 Τμχ) : 18.20 
Τεμάχιο : 0.51 
Συσκευασία 24Τμχ : 11.95 
Τεμάχιο : 0.48 
Συσκευασία (24Τμχ) : 11.40 
Τεμάχιο : 0.83 
Συσκευασία (24Τμχ) : 19.90