Τεμάχιο : 0.94 
Συσκευασία (23Τμχ) : 20.75 
Τεμάχιο : 0.94 
Συσκευασία (23Τμχ) : 20.75