Τεμάχιο : 0.95 
Συσκευασία (23Τμχ) : 21.85 
Τεμάχιο : 0.95 
Συσκευασία (23Τμχ) : 21.85