Τεμάχιο : 1.55 
Συσκευασία (20Τμχ) : 30.00 
Τεμάχιο : 1.20 
Συσκευασία (20Τμχ) : 20.83 
Τεμάχιο : 1.20 
Συσκευασία (20Τμχ) : 19.90 
Τεμάχιο : 0.52 
Συσκευασία (20Τμχ) : 9.52 
Τεμάχιο : 0.40 
Συσκευασία (20Τμχ) : 8.00 
Τεμάχιο : 0.69 
Συσκευασία (20Τμχ) : 13.80 
Τεμάχιο : 0.50 
Συσκευασία (20Τμχ) : 10.00 
Τεμάχιο : 0.95 
Συσκευασία (20Τμχ) : 19.00