Τεμάχιο : 1.60 
Συσκευασία (16Τμχ) : 24.48 
Τεμάχιο : 1.30 
Συσκευασία (16Τμχ) : 19.96 
Τεμάχιο : 1.30 
Συσκευασία (16Τμχ) : 19.96 
Τεμάχιο : 0.97 
Συσκευασία (16Τμχ) : 15.52 
Τεμάχιο : 0.97 
Συσκευασία (16Τμχ) : 15.52 
Τεμάχιο : 0.97 
Συσκευασία (16Τμχ) : 15.52