Τεμάχιο : 1.40 
Συσκευασία (16Τμχ) : 22.40 
Τεμάχιο : 0.97 
Συσκευασία (16Τμχ) : 15.52 
Τεμάχιο : 0.97 
Συσκευασία (16Τμχ) : 15.52