Τεμάχιο : 1.35 
Συσκευασία (15Τμχ) : 16.90 
Τεμάχιο : 1.35 
Συσκευασία (15Τμχ) : 16.90 
Τεμάχιο : 1.38 
Συσκευασία (15Τμχ) : 16.80 
Τεμάχιο : 1.35 
Συσκευασία (15Τμχ) : 16.90 
Τεμάχιο : 1.35 
Συσκευασία (15Τμχ) : 16.90 
Τεμάχιο : 1.50 
Συσκευασία (15Τμχ) : 19.40 
Τεμάχιο : 0.68 
Συσκευασία (15Τμχ) : 9.75 
Τεμάχιο : 0.68 
Συσκευασία (15Τμχ) : 9.75