Τεμάχιο : 1.19 
Συσκευασία (15Τμχ) : 17.20 
Τεμάχιο : 1.19 
Συσκευασία (15Τμχ) : 17.50 
Τεμάχιο : 1.35 
Συσκευασία (15Τμχ) : 16.90 
Τεμάχιο : 1.50 
Συσκευασία (15Τμχ) : 19.40 
Τεμάχιο : 0.68 
Συσκευασία (15Τμχ) : 10.20