Τεμάχιο : 0.81 
Συσκευασία (14Τμχ) : 11.34 
Τεμάχιο : 1.40 
Συσκευασία (14Τμχ) : 19.60 
Τεμάχιο : 1.40 
Συσκευασία (14Τμχ) : 19.60