Τεμάχιο : 0.06 
Συσκευασία (100Τμχ) : 5.50 
Τεμάχιο : 0.19 
Συσκευασία (100Τμχ) : 18.70 
Τεμάχιο : 0.17 
Συσκευασία (100Τμχ) : 16.80 
Τεμάχιο : 0.17 
Συσκευασία (100Τμχ) : 17.00 
Τεμάχιο : 0.16 
Συσκευασία (100Τμχ) : 15.90 
Τεμάχιο : 0.20 
Συσκευασία (100Τμχ) : 19.80