Τσίχλες Ελμα

Το 1985 δημιουργείται το σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής από τις τσίχλες Ελμα.

Το 1997 αναγνωρίστηκε από την ευρωπαϊκή ένωση η μαστίχα Χίου, ως προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π).

Από το Νοέμβριο του 2015, η καλλιέργεια της μαστίχας έχει εγγραφεί ως πολιτισμικό αγαθό, στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.

Τιμή Τεμαχίου : 0.97 
Τιμή Συσκευασίας : 8.93 
Τιμή Τεμαχίου : 0.85 
Τιμή Συσκευασίας : 8.13 
Τιμή Τεμαχίου : 0.85 
Τιμή Συσκευασίας : 8.13 
Τιμή Τεμαχίου : 1.09 
Τιμή Συσκευασίας : 20.82 
Τιμή Τεμαχίου : 0.89 
Τιμή Συσκευασίας : 8.56 
Τιμή Τεμαχίου : 0.98 
Τιμή Συσκευασίας(10Τμχ) : 9.08 
Τιμή Τεμαχίου : 1.09 
Τιμή Συσκευασίας : 20.82