Προφυλακτικά Again

Η Kiskot Trading ιδρύθηκε το 1956 και είναι καθαρά ελληνική εταιρεία.

Τα αρχικά προϊόντα της εταιρείας ήταν σωλήνες καπνιστών που λέγονται Kiskot.

Από το 1962, η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην παραγωγή και εμπορία ανδρικών προφυλακτικών.

Σήμερα η εταιρία κατέχει σημαντική θέση σε αυτή την ομάδα προϊόντων με το εμπορικό σήμα, τα προγενέστερα προφυλακτικά.