Δεξαμενές – Pods

Όλες οι δεξαμενές – Pods είναι αναλώσιμες και έχουν διάρκεια ζωής από 5 έως 30 ημέρες.

Πρέπει να αντικαθιστώνται συχνά για λόγους υγιεινής αλλά και γιατί η απόδοση τους πέφτει με το πέρασμα του χρόνου.

Σας παραθέτουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για την ευκολότερη επιλογή των αντιστάσεων.

Οι αντιστάσεις 1.5 – 2.0 ohm προσφέρουν περισσότερο και θερμότερο ατμό, εξαντλούν γρηγορότερα την μπαταρία, μπορούν να μας δώσουν εύκολα γεύση καμένου. Έχουν μεγάλη κατανάλωση υγρού και προτείνονται για χρήση με τις συνηθισμένες μπαταρίες τύπου ego/510.

Οι αντιστάσεις 2.2 – 2.8 ohm προσφέρουν λιγότερο και ψυχρότερο ατμό, μικρότερη κατανάλωση μπαταρίας. Έχουν χαμηλότερη κατανάλωση υγρού και προτείνονται για χρήση με ρυθμιζόμενες μπαταρίες και mods.