Μπαταρίες

Η μπαταρίες είναι η συσκευή η οποία αποθηκεύει χημική ενέργεια και την αποδεσμεύει με τη μορφή ηλεκτρισμού.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ηλεκτροχημικές διατάξεις όπως η γαλβανική στήλη.

Η ανάπτυξη των μπαταριών άρχισε με την κατασκευή της Βολταϊκής στήλης από τον Αλεσάντρο Βόλτα.

Εικάζεται όμως ότι κάποια αντικείμενα, που χρονολογούνται γύρω στο έτος 600 και είναι γνωστά ως μπαταρίες της Βαγδάτης, είχαν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μικρής ποσότητας ηλεκτρισμού.

Τιμή Τεμαχίου : 1.70 
Τιμή Συσκευασίας (10Τμχ) : 17.00 
Τιμή Τεμαχίου : 9.00 
Τιμή Συσκευασίας (10Τμχ) : 85.00 
Τιμή Τεμαχίου : 5.19 
Τιμή Συσκευασίας (10Τμχ) : 50.00 
Προσφορά!
Τιμή Τεμαχίου : 1.80 
Τιμή Συσκευασίας (10Τμχ) : 18.00 
Τιμή Τεμαχίου : 1.25 
Τιμή Συσκευασίας (20Τμχ) : 23.00 
Τιμή Τεμαχίου : 1.25 
Τιμή Συσκευασίας (10Τμχ) : 11.50 
Τιμή Τεμαχίου : 1.55 
Τιμή Συσκευασίας (10Τμχ) : 15.00 
Τιμή Τεμαχίου : 1.90 
Τιμή Συσκευασίας (10Τμχ) : 18.00 
Τιμή Τεμαχίου : 2.60 
Τιμή Συσκευασίας (10Τμχ) : 25.00