0.80 18.00 

Σερτικο Πορτοκαλί Ρολλά Χωρίς χλώριο Σερτικο Πορτοκαλί Ρολλά. Χαρακτηριστικά Το μέγεθος σε όλα τα ρολλά είναι 36mm x 5 μέτρα. Πάχος: Μεσαίο 18 GSM. Είναι βραδείας καύσης, μέτριας και μέτριας προς ελεύθερη. Είναι εγκεκριμένα από τον διεθνή γερμανικό οργανισμό τροφίμων και καπνού TVO. Είναι ολοκληρωτικά χωρίς χλώριο TCF (TOTALLY CHLORINE FREE). Ειδικά σχεδιασμένο για τη [...]

Είδη Καπνιστού

Σερτικο Πράσινα Ρολλά

0.80 18.00 

Σερτικο Πράσινα Ρολλά Χωρίς χλώριο Σερτικο Πράσινα Ρολλά. Χαρακτηριστικά Το μέγεθος σε όλα τα ρολλά είναι 36mm x 5 μέτρα. Πάχος: Μεσαίο 17 GSM. Είναι βραδείας καύσης, μέτριας και μέτριας προς ελεύθερη. Είναι εγκεκριμένα από τον διεθνή γερμανικό οργανισμό τροφίμων και καπνού TVO. Είναι ολοκληρωτικά χωρίς χλώριο TCF (TOTALLY CHLORINE FREE). Ειδικά σχεδιασμένο για τη [...]

Είδη Καπνιστού

Σερτικο Κόκκινα Ρολλά

0.80 18.00 

Σερτικο Κόκκινα Ρολλά Χωρίς χλώριο Σερτικο Κόκκινα Ρολλά. Χαρακτηριστικά Το μέγεθος σε όλα τα ρολλά είναι 36mm x 5 μέτρα. Πάχος: Κανονικό 21 GSM. Είναι βραδείας καύσης, μέτριας και μέτριας προς ελεύθερη. Είναι εγκεκριμένα από τον διεθνή γερμανικό οργανισμό τροφίμων και καπνού TVO. Είναι ολοκληρωτικά χωρίς χλώριο TCF (TOTALLY CHLORINE FREE). Ειδικά σχεδιασμένο για τη [...]

Είδη Καπνιστού

Σερτικο Γκρί Ρολλά

0.80 18.00 

Σερτικο Γκρί Ρολλά Χωρίς χλώριο Σερτικο Γκρί ρολλά. Χαρακτηριστικά Το μέγεθος σε όλα τα ρολλά είναι 36mm x 5 μέτρα. Πάχος: Εξαιρετικά λεπτό 13GSM. Βραδεία καύση. Είναι εγκεκριμένα από τον διεθνή γερμανικό οργανισμό τροφίμων και καπνού TVO. Είναι ολοκληρωτικά χωρίς χλώριο TCF (TOTALLY CHLORINE FREE). Ειδικά σχεδιασμένο για τη μέγιστη απολαυστική εμπειρία καπνίσματος. Με Φυσική [...]

Είδη Καπνιστού

Σερτικο Καφέ Ρολλά

0.80 18.00 

Σερτικο Καφέ Ρολλά Χωρίς χλώριο Σερτικο Καφέ Ρολλά. Χαρακτηριστικά Το μέγεθος σε όλα τα ρολλά είναι 36mm x 5 μέτρα. Πάχος: Λεπτό 14GSM. Είναι βραδείας καύσης, μέτριας και μέτριας προς ελεύθερη. Είναι εγκεκριμένα από τον διεθνή γερμανικό οργανισμό τροφίμων και καπνού TVO. Είναι ολοκληρωτικά χωρίς χλώριο TCF (TOTALLY CHLORINE FREE). Ειδικά σχεδιασμένο για τη μέγιστη [...]

Είδη Καπνιστού

Σερτικο Γαλάζια Ρολλά

0.80 18.00 

Σερτικο Γαλάζια Ρολλά Χωρίς χλώριο Σερτικο Γαλάζια Ρολλά. Χαρακτηριστικά Το μέγεθος σε όλα τα ρολλά είναι 36mm x 5 μέτρα. Πάχος: Λεπτό 13GSM. Είναι βραδείας καύσης, μέτριας και μέτριας προς ελεύθερη. Είναι εγκεκριμένα από τον διεθνή γερμανικό οργανισμό τροφίμων και καπνού TVO. Είναι ολοκληρωτικά χωρίς χλώριο TCF (TOTALLY CHLORINE FREE). Ειδικά σχεδιασμένο για τη μέγιστη [...]

Η διαθεσιμότητα ορισμένων προϊόντων ενδέχεται να διαφερει από την αναγραφόμενη ποσότητα. Απόρριψη