0.18 4.20 

-Βραδύκαυστο, αργή καύση. Τσιγαρόχαρτο λεπτού πάχους ριζόχαρτο. Κάθε τεμάχιο περιέχει 60 φύλλα. Συσκευασία 25 τεμαχίων .

0.18 4.20 

-Κανονική προς αργή καύση. Τσιγαρόχαρτο με κανονικό πάχος χαρτιού διάφανο. Κάθε τεμάχιο περιέχει 60 φύλλα. Συσκευασία 25 τεμαχίων .

Η διαθεσιμότητα ορισμένων προϊόντων ενδέχεται να διαφερει από την αναγραφόμενη ποσότητα. Απόρριψη